Hashrate

Đã bao gồm phí sử dụng điện trong 365 ngày, không có phí bảo trì, phí lên kệ…

RHY Hiện trường mỏ
Hashrate Bitcoin ((Khai thác BTC)

Hashrate BTC?
Máy khai thác Ant ​​là một thiết bị khai thác được sản xuất bởi Bit Continental, và sức mạnh tính toán của BTC là sức mạnh tính toán bitcoin.

Giới thiệu >
Loại Hash
BTC
Số lượng Hash
1 T/mỗi
Giá Hash
97.00USD/mỗi đơn vị
Doanh thu hàng ngày ước tính ?
Mỗi phần bằng với 1 T
0.00004148BTC/mỗi
Thời gian
365ngày
Tiền điện
Bao gồm 365 ngày sử dụng điện
Phí bảo trì ?
Bao gồm phí duy trì một năm, không yêu cầu thanh toán bổ sung
0
Ngày lên kệ
Có hiệu lực ngay lập tức
97.00 (Hóa đơn tiền điện một năm)
Hàng tồn kho :4245 mỗi
Mua
NỔI

Hashrate BTC?
Máy khai thác Ant ​​là một thiết bị khai thác được sản xuất bởi Bit Continental, và sức mạnh tính toán của BTC là sức mạnh tính toán bitcoin.

Giới thiệu >
Loại Hash
BTC
Số lượng Hash
50 T/mỗi
Giá Hash
4777.00USD/mỗi đơn vị
Doanh thu hàng ngày ước tính ?
Mỗi phần bằng với 50 T
0.00207421BTC/mỗi
Thời gian
365ngày
Tiền điện
Bao gồm 365 ngày sử dụng điện
Phí bảo trì ?
Bao gồm phí duy trì một năm, không yêu cầu thanh toán bổ sung
0
Ngày lên kệ
Có hiệu lực ngay lập tức
4777.00 (Hóa đơn tiền điện một năm)
Hàng tồn kho :1706 mỗi
Mua
Hashrate Decred (Khai thác DRC)
NỔI

Hashrate DCR?
Hash DRC là Hashrate của Decred

Giới thiệu >
Loại Hash
DCR
Số lượng Hash
500 G/mỗi
Giá Hash
126.00USD/mỗi đơn vị
Doanh thu hàng ngày ước tính ?
Mỗi phần bằng với 500 G
0.01225000DCR/mỗi
Thời gian
365ngày
Tiền điện
Bao gồm 365 ngày sử dụng điện
Phí bảo trì ?
Bao gồm phí duy trì một năm, không yêu cầu thanh toán bổ sung
0
Ngày lên kệ
Có hiệu lực ngay lập tức
126.00 (Hóa đơn tiền điện một năm)
Hàng tồn kho :905 mỗi
Mua
Hashrate Ethereum (Khai thác ETH)

Hashrate ETH?
Hash ETH là Hashrate của Ethereum

Giới thiệu >
Loại Hash
ETH
Số lượng Hash
10 M/mỗi
Giá Hash
124.00USD/mỗi đơn vị
Doanh thu hàng ngày ước tính ?
Mỗi phần bằng với 10 M
0.00114804ETH/mỗi
Thời gian
365ngày
Tiền điện
Bao gồm 365 ngày sử dụng điện
Phí bảo trì ?
Bao gồm phí duy trì một năm, không yêu cầu thanh toán bổ sung
0
Ngày lên kệ
Có hiệu lực ngay lập tức
124.00 (Hóa đơn tiền điện một năm)
Hàng tồn kho :2642 mỗi
Mua

Hashrate ETH?
Hash ETH là Hashrate của Ethereum

Giới thiệu >
Loại Hash
ETH
Số lượng Hash
500 M/mỗi
Giá Hash
6120.00USD/mỗi đơn vị
Doanh thu hàng ngày ước tính ?
Mỗi phần bằng với 500 M
0.05740219ETH/mỗi
Thời gian
365ngày
Tiền điện
Bao gồm 365 ngày sử dụng điện
Phí bảo trì ?
Bao gồm phí duy trì một năm, không yêu cầu thanh toán bổ sung
0
Ngày lên kệ
Có hiệu lực ngay lập tức
6120.00 (Hóa đơn tiền điện một năm)
Hàng tồn kho :26 mỗi
Mua

Nếu bạn cần mua, bạn có thể nhấp vào nút liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng ở dưới cùng bên phải.
Liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng trực tuyến và mua máy theo tỷ giá hối đoái hiện hành.