Cho thuê máy đào tiền ảo

Máy đào tiền ảo được bảo hành trong hai năm, chi phí cho lượng điện tiêu thụ thấp, mạng lưới điện quốc gia cung cấp điện ổn định

RHY Hiện trường mỏ
( Thiết bị khai thác BTC)
NỔI

Pangolinminer M10(1pac)

Giới thiệu >
Loại thiết bị khai thác
Pangolinminer M10
Hashrate?
1TH/s có nghĩa là 1 tỷ tỷ phép tính được thực hiện mỗi giây, thể hiện tốc độ tính toán mỗi giây của thiết bị đào bitcoin
33 TH/s x 1 bộ
Giá thiết bị khai thác
941.00USD/bộ
Doanh thu hàng ngày ước tính?
Mỗi phần bằng với1Máy đào tiền ảo
0.00141411BTC/mỗi
Bảo đảm ?
Bảo trì thiết bị khai thác sẽ được thực hiện bởi nền tảng trong quá trình bảo hành
720 ngày
Công hao ?
1kwh=1kw/h
2.4kw/h x 1bộ
Tiền điện
0.042 USD/kwh
Phí vị trí?
Phí máy móc bao gồm: cơ sở hạ tầng của mỏ khai thác, trạm biến áp, phòng chuyển trạm, đầu vào cáp, hệ thống làm mát và cơ sở hạ tầng phòng thiết bị khác.
30.00 USD/bộ
Phí bảo trì ?
Phí duy trì cũng được gọi là phí quản lý. Phí quản dùng để là bảo trì mỏ, bảo trì máy khai thác mỏ, thay thế phụ tùng cho các bộ phận thiết bị và bảo trì hệ thống làm mát. Phí quản lý được trừ vào số tiền thu được của tài sản kỹ thuật số.
6%
Ngày lên kệ
3ngày
971.00
Hàng tồn kho :293 mỗi ?
Mỗi phần bằng với 1 Máy đào tiền ảo
Mua
NỔI

Pangolinminer M3(1pac)

Giới thiệu >
Loại thiết bị khai thác
Pangolinminer M3
Hashrate?
1TH/s có nghĩa là 1 tỷ tỷ phép tính được thực hiện mỗi giây, thể hiện tốc độ tính toán mỗi giây của thiết bị đào bitcoin
12.5 TH/s x 1 bộ
Giá thiết bị khai thác
120.00USD/bộ
Doanh thu hàng ngày ước tính?
Mỗi phần bằng với1Máy đào tiền ảo
0.00053565BTC/mỗi
Bảo đảm ?
Bảo trì thiết bị khai thác sẽ được thực hiện bởi nền tảng trong quá trình bảo hành
720 ngày
Công hao ?
1kwh=1kw/h
2.2kw/h x 1bộ
Tiền điện
0.034 USD/kwh
Phí vị trí?
Phí máy móc bao gồm: cơ sở hạ tầng của mỏ khai thác, trạm biến áp, phòng chuyển trạm, đầu vào cáp, hệ thống làm mát và cơ sở hạ tầng phòng thiết bị khác.
30.00 USD/bộ
Phí bảo trì ?
Phí duy trì cũng được gọi là phí quản lý. Phí quản dùng để là bảo trì mỏ, bảo trì máy khai thác mỏ, thay thế phụ tùng cho các bộ phận thiết bị và bảo trì hệ thống làm mát. Phí quản lý được trừ vào số tiền thu được của tài sản kỹ thuật số.
6%
Ngày lên kệ
1ngày
150.00
Hàng tồn kho :3424 mỗi ?
Mỗi phần bằng với 1 Máy đào tiền ảo
Mua
NỔI

Antminer S9i(1pac)

Giới thiệu >
Loại thiết bị khai thác
Antminer S9i
Hashrate?
1TH/s có nghĩa là 1 tỷ tỷ phép tính được thực hiện mỗi giây, thể hiện tốc độ tính toán mỗi giây của thiết bị đào bitcoin
14.0 TH/s x 1 bộ
Giá thiết bị khai thác
374.00USD/bộ
Doanh thu hàng ngày ước tính?
Mỗi phần bằng với1Máy đào tiền ảo
0.00058716BTC/mỗi
Bảo đảm ?
Bảo trì thiết bị khai thác sẽ được thực hiện bởi nền tảng trong quá trình bảo hành
720 ngày
Công hao ?
1kwh=1kw/h
1.5kw/h x 1bộ
Tiền điện
0.042 USD/kwh
Phí vị trí?
Phí máy móc bao gồm: cơ sở hạ tầng của mỏ khai thác, trạm biến áp, phòng chuyển trạm, đầu vào cáp, hệ thống làm mát và cơ sở hạ tầng phòng thiết bị khác.
30.00 USD/bộ
Phí bảo trì ?
Phí duy trì cũng được gọi là phí quản lý. Phí quản dùng để là bảo trì mỏ, bảo trì máy khai thác mỏ, thay thế phụ tùng cho các bộ phận thiết bị và bảo trì hệ thống làm mát. Phí quản lý được trừ vào số tiền thu được của tài sản kỹ thuật số.
8%
Ngày lên kệ
3ngày
403.00
Hàng tồn kho :410 mỗi ?
Mỗi phần bằng với 1 Máy đào tiền ảo
Mua

Antminer S9i(10pac)

Giới thiệu >
Loại thiết bị khai thác
Antminer S9i
Hashrate?
1TH/s có nghĩa là 1 tỷ tỷ phép tính được thực hiện mỗi giây, thể hiện tốc độ tính toán mỗi giây của thiết bị đào bitcoin
14.0 TH/s x 10 bộ
Giá thiết bị khai thác
366.00USD/bộ
Doanh thu hàng ngày ước tính?
Mỗi phần bằng với10Máy đào tiền ảo
0.00593543BTC/mỗi
Bảo đảm ?
Bảo trì thiết bị khai thác sẽ được thực hiện bởi nền tảng trong quá trình bảo hành
720 ngày
Công hao ?
1kwh=1kw/h
1.5kw/h x 10bộ
Tiền điện
0.036 USD/kwh
Phí vị trí?
Phí máy móc bao gồm: cơ sở hạ tầng của mỏ khai thác, trạm biến áp, phòng chuyển trạm, đầu vào cáp, hệ thống làm mát và cơ sở hạ tầng phòng thiết bị khác.
30.00 USD/bộ
Phí bảo trì ?
Phí duy trì cũng được gọi là phí quản lý. Phí quản dùng để là bảo trì mỏ, bảo trì máy khai thác mỏ, thay thế phụ tùng cho các bộ phận thiết bị và bảo trì hệ thống làm mát. Phí quản lý được trừ vào số tiền thu được của tài sản kỹ thuật số.
7%
Ngày lên kệ
3ngày
3956.00
Hàng tồn kho :294 mỗi ?
Mỗi phần bằng với 10 Máy đào tiền ảo
Mua

Antminer S9i(100pac)

Giới thiệu >
Loại thiết bị khai thác
Antminer S9i
Hashrate?
1TH/s có nghĩa là 1 tỷ tỷ phép tính được thực hiện mỗi giây, thể hiện tốc độ tính toán mỗi giây của thiết bị đào bitcoin
14.0 TH/s x 100 bộ
Giá thiết bị khai thác
359.00USD/bộ
Doanh thu hàng ngày ước tính?
Mỗi phần bằng với100Máy đào tiền ảo
0.05999249BTC/mỗi
Bảo đảm ?
Bảo trì thiết bị khai thác sẽ được thực hiện bởi nền tảng trong quá trình bảo hành
720 ngày
Công hao ?
1kwh=1kw/h
1.5kw/h x 100bộ
Tiền điện
0.036 USD/kwh
Phí vị trí?
Phí máy móc bao gồm: cơ sở hạ tầng của mỏ khai thác, trạm biến áp, phòng chuyển trạm, đầu vào cáp, hệ thống làm mát và cơ sở hạ tầng phòng thiết bị khác.
15.00 USD/bộ
Phí bảo trì ?
Phí duy trì cũng được gọi là phí quản lý. Phí quản dùng để là bảo trì mỏ, bảo trì máy khai thác mỏ, thay thế phụ tùng cho các bộ phận thiết bị và bảo trì hệ thống làm mát. Phí quản lý được trừ vào số tiền thu được của tài sản kỹ thuật số.
6%
Ngày lên kệ
5ngày
37314.00
Hàng tồn kho :32 mỗi ?
Mỗi phần bằng với 100 Máy đào tiền ảo
Mua
NỔI

Pangolinminer M10(100pac)

Giới thiệu >
Loại thiết bị khai thác
Pangolinminer M10
Hashrate?
1TH/s có nghĩa là 1 tỷ tỷ phép tính được thực hiện mỗi giây, thể hiện tốc độ tính toán mỗi giây của thiết bị đào bitcoin
33 TH/s x 100 bộ
Giá thiết bị khai thác
971.00USD/bộ
Doanh thu hàng ngày ước tính?
Mỗi phần bằng với100Máy đào tiền ảo
0.14141088BTC/mỗi
Bảo đảm ?
Bảo trì thiết bị khai thác sẽ được thực hiện bởi nền tảng trong quá trình bảo hành
720 ngày
Công hao ?
1kwh=1kw/h
2.4kw/h x 100bộ
Tiền điện
0.039 USD/kwh
Phí vị trí?
Phí máy móc bao gồm: cơ sở hạ tầng của mỏ khai thác, trạm biến áp, phòng chuyển trạm, đầu vào cáp, hệ thống làm mát và cơ sở hạ tầng phòng thiết bị khác.
15.00 USD/bộ
Phí bảo trì ?
Phí duy trì cũng được gọi là phí quản lý. Phí quản dùng để là bảo trì mỏ, bảo trì máy khai thác mỏ, thay thế phụ tùng cho các bộ phận thiết bị và bảo trì hệ thống làm mát. Phí quản lý được trừ vào số tiền thu được của tài sản kỹ thuật số.
6%
Ngày lên kệ
70ngày
98508.00
Hàng tồn kho :12 mỗi ?
Mỗi phần bằng với 100 Máy đào tiền ảo
Mua

Avalon miner A9(100pac)

Giới thiệu >
Loại thiết bị khai thác
Avalon miner A9
Hashrate?
1TH/s có nghĩa là 1 tỷ tỷ phép tính được thực hiện mỗi giây, thể hiện tốc độ tính toán mỗi giây của thiết bị đào bitcoin
20 TH/s x 100 bộ
Giá thiết bị khai thác
777.00USD/bộ
Doanh thu hàng ngày ước tính?
Mỗi phần bằng với100Máy đào tiền ảo
0.08570357BTC/mỗi
Bảo đảm ?
Bảo trì thiết bị khai thác sẽ được thực hiện bởi nền tảng trong quá trình bảo hành
720 ngày
Công hao ?
1kwh=1kw/h
1.8kw/h x 100bộ
Tiền điện
0.039 USD/kwh
Phí vị trí?
Phí máy móc bao gồm: cơ sở hạ tầng của mỏ khai thác, trạm biến áp, phòng chuyển trạm, đầu vào cáp, hệ thống làm mát và cơ sở hạ tầng phòng thiết bị khác.
15.00 USD/bộ
Phí bảo trì ?
Phí duy trì cũng được gọi là phí quản lý. Phí quản dùng để là bảo trì mỏ, bảo trì máy khai thác mỏ, thay thế phụ tùng cho các bộ phận thiết bị và bảo trì hệ thống làm mát. Phí quản lý được trừ vào số tiền thu được của tài sản kỹ thuật số.
6%
Ngày lên kệ
20ngày
79105.00
Hàng tồn kho :0 mỗi ?
Mỗi phần bằng với 100 Máy đào tiền ảo

Antminer T9+(1pac)

Giới thiệu >
Loại thiết bị khai thác
Antminer T9+
Hashrate?
1TH/s có nghĩa là 1 tỷ tỷ phép tính được thực hiện mỗi giây, thể hiện tốc độ tính toán mỗi giây của thiết bị đào bitcoin
10.5 TH/s x 1 bộ
Giá thiết bị khai thác
142.00USD/bộ
Doanh thu hàng ngày ước tính?
Mỗi phần bằng với1Máy đào tiền ảo
0.00043558BTC/mỗi
Bảo đảm ?
Bảo trì thiết bị khai thác sẽ được thực hiện bởi nền tảng trong quá trình bảo hành
720 ngày
Công hao ?
1kwh=1kw/h
1.6kw/h x 1bộ
Tiền điện
0.045 USD/kwh
Phí vị trí?
Phí máy móc bao gồm: cơ sở hạ tầng của mỏ khai thác, trạm biến áp, phòng chuyển trạm, đầu vào cáp, hệ thống làm mát và cơ sở hạ tầng phòng thiết bị khác.
30.00 USD/bộ
Phí bảo trì ?
Phí duy trì cũng được gọi là phí quản lý. Phí quản dùng để là bảo trì mỏ, bảo trì máy khai thác mỏ, thay thế phụ tùng cho các bộ phận thiết bị và bảo trì hệ thống làm mát. Phí quản lý được trừ vào số tiền thu được của tài sản kỹ thuật số.
9%
Ngày lên kệ
1ngày
172.00
Hàng tồn kho :0 mỗi ?
Mỗi phần bằng với 1 Máy đào tiền ảo

Antminer T9+(10pac)

Giới thiệu >
Loại thiết bị khai thác
Antminer T9+
Hashrate?
1TH/s có nghĩa là 1 tỷ tỷ phép tính được thực hiện mỗi giây, thể hiện tốc độ tính toán mỗi giây của thiết bị đào bitcoin
10.5 TH/s x 10 bộ
Giá thiết bị khai thác
142.00USD/bộ
Doanh thu hàng ngày ước tính?
Mỗi phần bằng với10Máy đào tiền ảo
0.00445157BTC/mỗi
Bảo đảm ?
Bảo trì thiết bị khai thác sẽ được thực hiện bởi nền tảng trong quá trình bảo hành
720 ngày
Công hao ?
1kwh=1kw/h
1.6kw/h x 10bộ
Tiền điện
0.042 USD/kwh
Phí vị trí?
Phí máy móc bao gồm: cơ sở hạ tầng của mỏ khai thác, trạm biến áp, phòng chuyển trạm, đầu vào cáp, hệ thống làm mát và cơ sở hạ tầng phòng thiết bị khác.
30.00 USD/bộ
Phí bảo trì ?
Phí duy trì cũng được gọi là phí quản lý. Phí quản dùng để là bảo trì mỏ, bảo trì máy khai thác mỏ, thay thế phụ tùng cho các bộ phận thiết bị và bảo trì hệ thống làm mát. Phí quản lý được trừ vào số tiền thu được của tài sản kỹ thuật số.
7%
Ngày lên kệ
3ngày
1717.00
Hàng tồn kho :0 mỗi ?
Mỗi phần bằng với 10 Máy đào tiền ảo

Antminer T9+(100pac)

Giới thiệu >
Loại thiết bị khai thác
Antminer T9+
Hashrate?
1TH/s có nghĩa là 1 tỷ tỷ phép tính được thực hiện mỗi giây, thể hiện tốc độ tính toán mỗi giây của thiết bị đào bitcoin
10.5 TH/s x 100 bộ
Giá thiết bị khai thác
142.00USD/bộ
Doanh thu hàng ngày ước tính?
Mỗi phần bằng với100Máy đào tiền ảo
0.04499437BTC/mỗi
Bảo đảm ?
Bảo trì thiết bị khai thác sẽ được thực hiện bởi nền tảng trong quá trình bảo hành
720 ngày
Công hao ?
1kwh=1kw/h
1.6kw/h x 100bộ
Tiền điện
0.039 USD/kwh
Phí vị trí?
Phí máy móc bao gồm: cơ sở hạ tầng của mỏ khai thác, trạm biến áp, phòng chuyển trạm, đầu vào cáp, hệ thống làm mát và cơ sở hạ tầng phòng thiết bị khác.
15.00 USD/bộ
Phí bảo trì ?
Phí duy trì cũng được gọi là phí quản lý. Phí quản dùng để là bảo trì mỏ, bảo trì máy khai thác mỏ, thay thế phụ tùng cho các bộ phận thiết bị và bảo trì hệ thống làm mát. Phí quản lý được trừ vào số tiền thu được của tài sản kỹ thuật số.
6%
Ngày lên kệ
5ngày
15672.00
Hàng tồn kho :0 mỗi ?
Mỗi phần bằng với 100 Máy đào tiền ảo
( Thiết bị khai thác ETH)

GPU máy đào tiền ảo ETH 372M(1pac)

Giới thiệu >
Loại thiết bị khai thác
GPU máy đào tiền ảo ETH 372M
Hashrate?
1MH/s có nghĩa là một triệu phép tính được thực hiện mỗi giây, thể hiện tốc độ tính toán mỗi giây của thiết bị đào ETH
372 MH/s x 1 bộ
Giá thiết bị khai thác
2388.00USD/bộ
Doanh thu hàng ngày ước tính?
Mỗi phần bằng với1Máy đào tiền ảo
0.03532324ETH/mỗi
Bảo đảm ?
Bảo trì thiết bị khai thác sẽ được thực hiện bởi nền tảng trong quá trình bảo hành
720 ngày
Công hao ?
1kwh=1kw/h
2.2kw/h x 1bộ
Tiền điện
0.042 USD/kwh
Phí vị trí?
Phí máy móc bao gồm: cơ sở hạ tầng của mỏ khai thác, trạm biến áp, phòng chuyển trạm, đầu vào cáp, hệ thống làm mát và cơ sở hạ tầng phòng thiết bị khác.
45.00 USD/bộ
Phí bảo trì ?
Phí duy trì cũng được gọi là phí quản lý. Phí quản dùng để là bảo trì mỏ, bảo trì máy khai thác mỏ, thay thế phụ tùng cho các bộ phận thiết bị và bảo trì hệ thống làm mát. Phí quản lý được trừ vào số tiền thu được của tài sản kỹ thuật số.
9%
Ngày lên kệ
1ngày
2433.00
Hàng tồn kho :463 mỗi ?
Mỗi phần bằng với 1 Máy đào tiền ảo
Mua

Card đồ họa GPU máy đào tiền ảo 372M(10pac)

Giới thiệu >
Loại thiết bị khai thác
GPU máy đào tiền ảo ETH 372M
Hashrate?
1MH/s có nghĩa là một triệu phép tính được thực hiện mỗi giây, thể hiện tốc độ tính toán mỗi giây của thiết bị đào ETH
372 MH/s x 10 bộ
Giá thiết bị khai thác
2388.00USD/bộ
Doanh thu hàng ngày ước tính?
Mỗi phần bằng với10Máy đào tiền ảo
0.35323238ETH/mỗi
Bảo đảm ?
Bảo trì thiết bị khai thác sẽ được thực hiện bởi nền tảng trong quá trình bảo hành
720 ngày
Công hao ?
1kwh=1kw/h
2.2kw/h x 10bộ
Tiền điện
0.042 USD/kwh
Phí vị trí?
Phí máy móc bao gồm: cơ sở hạ tầng của mỏ khai thác, trạm biến áp, phòng chuyển trạm, đầu vào cáp, hệ thống làm mát và cơ sở hạ tầng phòng thiết bị khác.
30.00 USD/bộ
Phí bảo trì ?
Phí duy trì cũng được gọi là phí quản lý. Phí quản dùng để là bảo trì mỏ, bảo trì máy khai thác mỏ, thay thế phụ tùng cho các bộ phận thiết bị và bảo trì hệ thống làm mát. Phí quản lý được trừ vào số tiền thu được của tài sản kỹ thuật số.
9%
Ngày lên kệ
3ngày
24180.00
Hàng tồn kho :58 mỗi ?
Mỗi phần bằng với 10 Máy đào tiền ảo
Mua

Nếu bạn cần mua, bạn có thể nhấp vào nút liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng ở dưới cùng bên phải.
Liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng trực tuyến và mua máy theo tỷ giá hối đoái hiện hành.